Lotnicy z PACAF w Japonii

Lotnicy z Pacific Air Forces odpowiedzialni za misje Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)  spotkali się ze swoimi japońskimi odpowiednikami służącymi w Japońskich Powietrznych Siłach Samoobrony.   Do wymiany doświadczeń doszło w bazach Naha i Kadena. Celem wymiany była poprawa jakości współpracy i zacieśnienie wzajemnych relacji jako że oba kraje bardzo ściśle ze sobą współpracują i w regionie są kluczowymi partnerami.

Początek wymiany miał miejsce na pokładzie japońskiej maszyny YS-11EB ISR w bazie Naha, a następnie do podobnej wymiany doszło na pokładzie amerykańskiej maszyny  RC-135 V/W Rivet Joint ISR.

Źródło: USAF

Zdjęcie: USAF