Wydarzyło się dziś – 31 marca

31 marca 1914 roku urodził się Michał Jakubik, generał brygady Wojska Polskiego. W latach 1935-1938 odbył zasadniczą służbę wojskową w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu, w trakcie której ukończył kurs pilotażu na samolocie RWD-8. Podczas II wojny światowej pełnił między innymi służbę w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Brał także udział w lotach bojowych na szlaku 1. Armii Wojska Polskiego od Warszawy do Berlina. Zmarł w październiku 1966 roku. Był zasłużonym wychowawcą kadr lotnictwa i jednym z pionierów PRL-owskiego lotnictwa wojskowego.

31 marca 1966 roku wystrzelono w przestrzeń kosmiczną pierwszego sztucznego satelitę Księżyca Łunę 10. Aparatura sondy działała do 30 maja 1966 r.