Sprawozdanie z IX Konferencji SKN GROT: To co najciekawsze w Historii

W dniach 18-19 marca 2013 roku w Instytucie Historii w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IX Konferencja zatytułowana „To co najciekawsze w Historii” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe GROT. W tym roku Konferencja odbyła się pod patronatem Instytutu Historii. Referaty były wygłoszone w kilku sekcjach tematycznych takich jak: Starożytność, Średniowiecze, Nowożytność, XIX i XX wiek. SKN GROT we współpracy z Dyrekcją IH zorganizował konkurs na 10 najlepszych prac spośród 42 wygłoszonych na konferencji. Na IX Konferencję przybyło 26 referentów z całej Polski m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, UMCS Lublin, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Uniwersytet Łódzki ,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Opolski, oraz z Filii w Piotrkowie Trybunalskim z UJK. Konferencja zakończyła się 19 marca, referentom wręczono dyplomy uczestnictwa. Komisja Konkursowa w dniach 11-18 kwietnia sprawdzi prace wszystkich referentów i po tym terminie ogłosi wybrane 10 najlepszych artykułów, które zostaną nagrodzone oraz opublikowane na portalu infolotnicze.pl.

Zarząd SKN GROT