Zdzisław Suwiński, Anlage – nieznana historia lotniska w Chrcynnie – zapowiedź

To będzie ciekawa publikacja. Książka o organizowaniu przestrzeni powietrznej, podjętej przez właściciela majątku ziemskiego w Chrcynnie na Mazowszu, w latach międzywojennych, kontynuowanej lecz nie ukończonej przez 1. Pułk Lotniczy i ostatecznie zorganizowanej przez Luftwaffe dla potrzeb jej działań operacyjnych.
To jedna z niewielu monografii polskich przedstawiających tak kompleksowo tematykę utworzenia lotniska wojskowego i jego losów na przestrzeni dekady lat 1935 – 1945.
W pięciu rozdziałach autor przekazuje czytelnikowi kompletną wiedzę o sposobie budowy tego obiektu oraz o jego roli w działaniach wojennych lat 1941 – 1945.
Trzy pierwsze stanowią omówienie przygotowań do budowy, najpierw lądowiska na potrzeby LOPP, później wyznaczenia tam lotniska zapasowego dla myśliwców na wypadek mobilizacji i wojny przez 1. Pułk Lotniczy z Okęcia i ostatecznie budowy całego zespolonego wojennego obiektu lotniczego przez Niemców. Dwa końcowe rozdziały prezentują czytelnikowi dzisiejszy stan lotniska, a dokładniej mówiąc wszystkie elementy infrastruktury, które na nim jeszcze zachowały się.
Praca oparta jest na archiwaliach polskich, angielskich ale przede wszystkim na niemieckich. Pisząc tą monografię autor wykorzystał dzienniki bojowe, luźne dokumenty wytworzone w polskich i niemieckich jednostkach lotniczych, mapy niemieckie z początku lat 40-tych oraz wspomnienia mieszkańców okolicznych wsi z lat okupacji niemieckiej. Tekst uzupełniony został zdjęciami z czasów budowy lotniska odnalezionymi w Bundesarchiv we Freiburgu oraz zdjęciami z prywatnych zbiorów rodzin żołnierzy niemieckich stacjonujących w Chrcynnie, dotychczas nie publikowanymi. Zamieszczone są również fotografie z okresu kilku lat poprzedzających wybuch II wojny światowej, te z kolei pochodzą z prywatnych źródeł polskich i również nie były dotychczas opublikowane.
Przygotowanie pełnego materiału dokumentacyjnego zajęło autorowi kilkadziesiąt lat żmudnych poszukiwań, przeprowadzenia wielu wywiadów i kwerend archiwalnych, nawiązania kontaktów z niemieckimi stowarzyszeniami pilotów wojennych. Uzyskany tą drogą materiał narracyjny został skonfrontowany i przeanalizowany z dokumentami i zdjęciami lotniska z okresu wojny.
W wyniku szczegółowych poszukiwań oraz przeglądu bazy źródłowej sporządzony został rejestr jednostek Luftwaffe stacjonujących na lotnisku chrcyńskim oraz prześledzone zostały ich działania bojowe. Różnorodność zadaniowa – tu w Chrcynnie stacjonowały jednostki rozpoznawcze (Stab/FAGr.2, 2/NAGr8), bombowe (Stab/KG.4 i III/KG.4), myśliwskie (IV/JG.54), nocnych myśliwców (4/NJG100), myśliwców szturmowych (1/NSGr2) i szczególna aktywność jednostek lotniczych, od szczebla Steffel (eskadry) do Gruppe (pułku) przypadająca na drugą połowę 1944 roku, wskazują na ważną rolę lotniska oddalonego wówczas o kilkanaście kilometrów od linii frontu na Wiśle i Narwi.
Monografia wzbogacona jest wieloma mapami, zestawieniami tabelarycznymi, sięgnięciem do bogactwa informacji lotniczych z II wojny światowej, szczególnie poświęconych Luftwaffe z portali internetowych oraz najnowszymi pozycjami bibliograficznymi z niemieckiej literatury przedmiotu. Zamieszczenie w niej ponad 300 przypisów nadaje jej znamiona pracy naukowej, chociaż w zamierzeniu autora skierowana jest dla wszystkich osób, które interesują się tematyką lotniczą z okresu II wojny światowej.
Planowany termin wydania monografii – jesień 2013.

Anlage – nieznana historia lotniska w Chrcynnie