55. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

Najważniejsi piloci wojskowi – dowódcy, szefowie szkolenia i inspektorzy bezpieczeństwa lotów jednostek lotniczych wszystkich rodzajów sił zbrojnych – spotykają się (26-27 marca) na 55. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów połączonej ze zintegrowanym szkoleniem kierowniczej kadry lotnictwa.

W Dowództwie Sił Powietrznych omawiają efekty działań szkoleniowych, organizacyjnych, legislacyjnych, kadrowych, technicznych i profilaktycznych podjętych w poprzednim roku i dyskutują nad pomysłami mającymi uczynić nasze lotnictwo bezpieczniejszym i sprawniejszym. W konferencji uczestniczą przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego SZ, Inspektoratu MON do spraw BL, Centrum Operacji Powietrznych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Gospodarz konferencji, generał broni pilot Lech Majewski, wskazuje, że lotnicy spotykają się w wyjątkowej sytuacji. „Od niemal trzech lat nie odnotowaliśmy żadnego wypadku ciężkiego ani katastrofy. W tym okresie w Siłach Powietrznych wzrósł nalot i przybyło zadań, które realizujemy, a zmniejszyła się liczba statków powietrznych, którymi dysponujemy”. Generał podkreśla, że dobry rezultat nie wziął się znikąd, ani nie jest zasługą żołnierskiego szczęścia. „Po katastrofie samolotu Tu-154M lotnicy wyciągnęli stosowne wnioski i podjęli radykalne, systemowe działania naprawcze, aby zwiększyć możliwości wykonywania zadań lotniczych, następnie poprawić jakość szkolenia i uzyskać wysoką efektywność wykonywania zadań”.

Kluczem do sukcesu wojskowych lotników było w minionym okresie, a zwłaszcza w 2012 roku podejście systemowe, w myśl lotniczej zasady, że „łańcuch jest silny mocą najsłabszego ogniwa”. Oznacza to dbanie o identyfikację i wzmacnianie najsłabszych ogniw, w rzeczy samej zaś wzmacnianie całości „lotniczego łańcucha”. I o tym właśnie jest mowa na 55. Konferencji BL.

Tekst: ppłk Artur Goławski,

Zdjęcia: Anna Rudnicka