Wydarzyło się dziś – 23 marca

23 marca 1899 roku urodził się kpt. obs. Stanisław Wiktor Czerwiński. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził plutonem 2 Pułku Piechoty Legionów. Po zakończeniu działań wojennych ukończył kurs obserwatorów w CWOL w Dęblinie i w 1926 roku został przeniesiony do korpusu oficerów lotnictwa z wcieleniem do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, z którą został przeniesiony w 1939 roku do Krosna. Tam pełnił funkcję wykładowcy uzbrojenia lotniczego. W czasie ewakuacji personelu szkoły do Rumunii, w rejonie Łucka dostał się do niewoli radzieckiej i został osadzony w obozie w Starobielsku. Zginął wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD. Za wojnę 1920 roku odznaczony został Krzyżem Walecznych.

23 marca 1921 roku porucznik Arthur Hamilton ustanowił nowy rekord świata w skoku ze spadochronem. Żołnierz pokonał dystans około siedmiu kilometrów. W późniejszych latach rekord ten był kilkukrotnie poprawiany. Ostatni raz dokonał tego Felix Baumgartner, który w październiku 2012 roku skoczył z wysokości około 39 kilometrów.