Wydarzyło się dziś – 21 marca

21 marca 1908 roku francuski pionier lotnictwa Henri Farman na samolocie Voisin 1907 jako pierwszy przeleciał odległość 2 kilometrów po obwodzie zamkniętym. W tym samym roku 34-letni pilot brytyjskiego pochodzenia odnotował kilka spektakularnych sukcesów: w styczniu przeleciał odległość 1 kilometra po obwodzie zamkniętym, w końcu marca wykonał pierwszy lot z pasażerem, a ostatniego dnia października – 27-kilometrowy przelot Châlons do Reims. Henri Farman zmarł w Paryżu w 1958 roku.

21 marca  1960 roku w czasie wykonywania strzelań do rękawa zginęli ppor. pil. Tadeusz Golon i ppor. pil. Jerzy Piotrow ze składu 26. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Ich samoloty zderzyły się w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu.