Eagle Talon 2013

20 statków powietrznych, a w tym cztery F-16, cztery MiG-29, sześć Su-22, samoloty transportowe i śmigłowce biorą udział 20 i 21 marca w ćwiczeniu pk. Eagle Talon. Kieruje nim dowódca Centrum Operacji Powietrznych.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie działania systemu dowodzenia Sił Powietrznych w okresie przygotowania i prowadzenia połączonej operacji obronnej na terytorium kraju (edycja marcowa ograniczona została do doskonalenia misji Air Policing w systemie narodowym). Sprawdzane są umiejętności osób funkcyjnych w planowaniu działań bojowych oraz dowodzeniu i kierowaniu wydzielonymi siłami i środkami.

W efekcie ćwiczenia system dowodzenia ma osiągnąć zdolność do wykonywania zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności granic państwa oraz udziału w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.
W ćwiczeniu biorą udział: cztery MiG-29, cztery F-16, sześć Su-22, dwa Mi-24, jeden samolot transportowy M-28 (Bryza), dwa transportowce C-295, jeden śmigłowiec W-3, dwa okręty Marynarki Wojennej, pododdziały obrony przeciwlotniczej z Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych.

W tej edycji ćwiczenia Eagle Talon doskonalone są procedury i działanie w misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej (przechwytywanie naruszyciela – „Renegade”) oraz działanie sił i środków w przypadku zaistnienia ataku terrorystycznego z morza („Morski Renegade”). Ponadto odbędą się misje sprawdzające działanie naziemnych elementów systemu Obrony Przeciwlotniczej. W ćwiczeniu wykorzystane będą wnioski z udziału wojska w osłonie piłkarskich mistrzostw Europy Euro-2012. Kolejne ćwiczenie z serii Eagle Talon planowane jest na wrzesień.

Tekst: mjr Krzysztof Urbaniak

Zdjęcie: Robert Paprota