Praktykanci z Zespołu Szkół nr 37 w 4. RWT SP

W dniach 18.02 – 15.03.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 37 w Warszawie odbyli praktyki zawodowe w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W trakcie praktyki uczniowie zapoznali się z faktycznymi aspektami elektroniki, techniki cyfrowej oraz informatyki.

Podczas pobytu w Sekcji Informatyki uczniowie poznali zasady obsługi technicznej sieci komputerowych, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania sieciowego. Zajęcia w Warsztacie Technicznym pozwoliły zapoznać się z metodami testowania i diagnozowania sprzętu informatycznego oraz sposobami usuwania uszkodzeń i napraw sprzętu teleinformatycznego.

Praktykanci szkolili się również w Stacji Obsługi Teleinformatycznej gdzie zaznajomili się z montażem urządzeń transmisji danych oraz pomiarami eksploatacyjnymi linii teletransmisyjnych, zarówno miedzianych jak i światłowodowych. Również aktywnie uczestniczyli w prowadzonej modernizacji stacji zasilania gwarantowanego. Dla poszerzenia wiedzy w Centrum Radiowym zostali zapoznani z podstawowym rodzajem urządzeń łączności radiowej.

Dzięki uprzejmości Dowództwa Sił Powietrznych oraz 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, uczniowie mieli okazję zwiedzenia obu Sal Tradycji i tym samym zapoznać się z historią Sił Powietrznych oraz dorobkiem minionych lat funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych.

Podczas spotkania kończącego praktyki Szef 4. RWT SP ppłk Czcibor Ziemowit Powęska oraz opiekun praktyk mjr Zbigniew Sulima wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy oraz wyrazili nadzieję, że wyniesiona z praktyk wiedza i doświadczenie pozwolą na osiągniecie lepszych wyników w nauce jak i być może zachęci do wstąpienia w szeregi żołnierzy zawodowych.

Tekst: pani Milena Poławska

Zdjęcia: st. chor. Jacek Ostanek