Program F-35 rozwija się zgodnie z planem

Biuro programu F-35 deklaruje, że rozwija się on zgodnie z planem i można zauważyć zasadniczą różnicę w porównaniu z tym co obserwowaliśmy jeszcze cztery lata temu.

Przeprojektowanie wersji STOVL, które miało miejsce w 2004 doprowadziło do sporych opóźnień oraz dodania 6 miliardów do kosztów całkowitych programu. Dzięki reformom i przeglądowi z ostatnich lat całość powoli wróciła na właściwe tory i posuwa się naprzód zgodnie z nowym harmonogramem. Na dzień dzisiejszy dwie kluczowe daty to rok 2015 kiedy to U.S. Marine Corps ma otrzymać maszynę o statusie combat ready oraz rok 2017 kiedy to zakończyć się ma faza opracowania.

Warto podkreślić, że dopiero w 2010 roku wprowadzono główny, zintegrowany harmonogram prac nad samolotem. Liczy on około 16.000 punktów. Dzięki temu zarządzanie i śledzenie postępów oraz monitorowanie rejonów zagrożenia stało się łatwiejsze i efektywniejsze.

Według zapewnień kierowników programu, faza opracowania i rozwoju jest ukończona w 90%, a w budżecie na ten cel pozostało jeszcze 6 miliardów dolarów. Te ostatnie 10% jest jednak najtrudniejsze, a zapas pieniędzy jest relatywni niewielki. Pozytywną informacją jest natomiast sukcesywna obniżka kosztów produkcji i samo jej tempo. Jest duża szansa, że uda się choćby zbliżyć do pierwotnie zakładanych wartości.

F-35

Źródło: USAF

Zdjęcie: Lockheed Martin