Tablica poświęcona pierwszemu dowódcy 304. dywizjonu bombowego płk. pil. Janowi Białemu