Wydarzyło się dziś – 13 marca

13 marca 1891 roku urodził się Edmund Pike Graves, pilot amerykański służący w polskiej 7. eskadrze myśliwskiej, która brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do polskiej armii zaciągnął się jako ochotnik w 1919 roku. Zginął tragicznie 22 listopada 1919 roku podczas pokazów lotniczych we Lwowie, gdzie obchodzona była wówczas pierwsza rocznica wyzwolenia miasta.

13 marca 1928 roku Eilieen M. Vollick jako pierwsza Kanadyjka zdobyła licencję pilota. Swój egzamin zdała w Hamilton na samolocie Curtissa.