KC-30A Multi Role Tanker Transport osiąga wstępną gotowość