Odprawa szkoleniowo-metodyczna radiotechników i przeciwlotników

Radiotechnicy i przeciwlotnicy Sił Powietrznych zorganizowali połączoną naradę szkoleniowo – metodyczną kierowniczej kadry swoich wojsk.

19 i 20 lutego w ośrodku w podpoznańskim Kiekrzu rozmawiali o szkoleniu dowództw, sztabów, wojsk oraz kształceniu fachowym żołnierzy. Wymienili się doświadczeniami i wypracowali wnioski do działalności w roku 2013 i latach kolejnych oraz wdrażania nowatorskich metod szkolenia. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych SP, dowództw  3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP i 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, komendanci Centrum Szkolenia SP i Centralnego Poligonu SP; szefowie szkolenia, szefowie zespołów nadzoru technicznego, dowódcy batalionów i dywizjonów oraz ich zastępcy-szefowie sztabów wraz z innymi wyznaczonymi oficerami. Przedstawiciel Oddziału Wychowawczego DSP przedstawił na odprawie analizę stanu dyscypliny w jednostkach radiotechnicznych i przeciwlotniczych SP za 2012 rok.

Źródło: http://sp.mil.pl, Ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, archiwum DSP