Wydarzyło się dziś – 20 lutego

20 lutego 1941 roku został utworzony 317. Dywizjon Myśliwski „Wileński”. Była to jednostka lotnicza Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pierwszym polskim dowódcą jednostki został mjr Stanisław Brzezina. Dywizjon rozwiązano w styczniu 1947 roku.

20 lutego 1962 roku John Glenn wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6. Dzięki temu stał się pierwszym amerykańskim astronautą w kosmosie.