PLL LOT najpunktualniejszymi liniami lotniczymi w Europie