Wydarzyło się dziś – 15 lutego

15 lutego 1924 roku rozpoczęto wydawanie w Poznaniu czasopisma Lotnik. Było to ilustrowane czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z lotnictwem w Polsce i za granicą. Redaktorem naczelnym był Bolesław Ostrowski. Średni nakład gazety wynosił około 20 000 egzemplarzy.

15 lutego 1930 roku zmarł Giulio Douhet (ur. 30 maja 1869 roku). Był włoskim generałem i jednym z najbardziej znanych teoretyków użycia lotnictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego. Douhet domagał się skupienia uwagi na lotnictwie bombowym, które w jego założeniach miało decydować o zwycięstwie w wojnie.