Wydarzyło się dziś – 12 lutego

12 lutego 1935 roku zatonął sterowiec amerykańskiej marynarki wojennej USS „Macon” (ZRS-5). Był to helowy sterowiec szkieletowy o długości 239 metrów. W czasie powrotu z manewrów floty do Sunnyvale w Kalifornii jednostka napotkała sztorm, w wyniku którego uszkodzeniu uległa powłoka sterowca. Ubytek gazu doprowadził do zatonięcia. Zginęły 2 osoby z 76-osobowej załogi.

12 lutego 1972 roku Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ratyfikowała konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi. Tekst konwencji został sporządzony w Hadze 16 grudnia 1970 roku. Jedyny fragment odrzucony przez Radę Państwa dotyczył oddawania sporów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

12 lutego 1919 roku wydany został rozkaz nakazujący formowanie 1. wielkopolskiej eskadry lotniczej polnej. Dowódcą jednostki wyznaczono jednego z najbardziej zasłużonych wielkopolskich lotników – ppor. pil. Wiktora Pniewskiego. Była to pierwsza jednostka lotnicza, która powstała w Wielkopolsce.