Przysięga w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

8 lutego 2013 roku w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych odbyła się przysięga żołnierzy służby przygotowawczej. Dokonało jej 228 żołnierzy, w tym 62 kobiety.

Poza rodzinami i znajomymi żołnierzy na uroczystości pojawili się szef Zarządu Planowania Logistyki Sztabu Generalnego WP generał brygady Jan Dziedzic, zastępca szefa Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych generał brygady Krzysztof Żabicki oraz przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i służb mundurowych.

Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnionych zostało czterech żołnierzy – Aneta Kruk, Arkadiusz Kowalczyk, Aleksandra Respondek i Patryk Bendlewski. Poza nimi specjalnie wyróżnionych listami gratulacyjnymi zostali elewi: Przemysław Bukowiec, Fabiola Wilk, Patryk Szkolniak, Sebastian Chodkowski, Patryk Karpiński, Iwona Chodkowska, Magdalena Giziewicz, Paweł Mordzonek i Marcin Uciechowski.

Po przysiędze żołnierze zademonstrowali działania patrolu połączone z walką wręcz, z użyciem środków pirotechnicznych. Następnie odbyła się defilada kończąca uroczystość.

Źródło: http://sp.mil.pl, mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, chor. Tomasz Zatorski