II. Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej – Gdańsk 15-16 marca 2013

Naukowe Koło Doktorantów Historii oraz Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II. Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 15-16 marca br. (pierwszą edycję zorganizowaliśmy rok temu pod nazwą Konferencji Historii Marynistycznej „Spoza mórz i rzek”). W ramach konferencji pragniemy podjąć tematy dotyczące wszelkich zagadnień szeroko rozumianej historii morskiej i rzecznej, m.in. gospo- darki morskiej i wodnej (żegluga handlowa i pasażerska, rybołówstwo, flisactwo), polityki morskiej, wojskowości (konflikty zbrojne na akwenach wodnych, marynarki wojenne, lotnictwo i desanty morskie, przeprawy rzeczne), okrętownictwa (szkutnictwo, przemysł stoczniowy, statki i okręty), budownictwa wodnego (porty, mosty), odkryć i podróży morskich, kultury i obyczajowości “ludzi morza”, archeologii podwodnej, czy wreszcie Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres nkdhug@wp.pl, najpóźniej do niedzieli 17 lutego br. W przypadku wątpliwości co do zakresu tematycznego, zachęcamy do wcześniejszej konsultacji. Przewidujemy od 15 do 20 minut na referat (decyzja będzie zależna od liczby przyjętych zgłoszeń). O kwalifikacji zgłoszenia poinformujemy najpóźniej 22 lutego. Wraz z potwierdzeniem przekażemy numer konta dla obowiązkowej opłaty konferencyjnej w wysokości 20 zł, oraz opcjonalnej opłaty obiadowej, zgodnie z wyborem w formularzu. Zapraszamy również do obserwowania wydarzenia na profilu Facebook NKDH, gdzie będą pojawiać się dalsze informacje odnośnie konferencji. Oczywiście, kluczowe informacje będziemy przekazywać indywidualnie, drogą mailową.

Naukowe Koło Doktorantów Historii
Uniwersytetu Gdańskiego
Sekretariat Studium Doktoranckiego Historii
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
e-mail: nkdhug@wp.pl

Naukowe Koło Historyków
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
strona: www.nkh.ug.edu.pl
e-mail: nkhunigdansk@gmail.com

II. Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej