Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – powstanie i rozwój do roku 1914