6. BPD egzaminuje skoczków

Zgodnie z obowiązującymi procedurami w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej trwają egzaminy dla żołnierzy mających odbywać skoki spadochronowe w 2013 roku. Składają się one z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich polega na rozwiązaniu pisemnego testu sprawdzającego wiedzę żołnierzy. Z kolei część druga odbywa się w Ośrodku Szkolenia Naziemnego z wykorzystaniem manekinów i urządzeń treningowych.

W trakcie egzaminów w 6. BPD zwraca się szczególną uwagę na czynności wykonywane przez skoczków w trakcie lotu oraz samego skoku a także znajomość procedur awaryjnych. Elementy te bowiem wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo żołnierzy podczas wykonywania zadań.

Źródło: http://www.6bpd.mil.pl, kpt. Marcin Gil

Zdjęcia: http://www.6bpd.mil.pl, Tomasz Lewczuk