10. rocznica pożegnania MiG-ów 21 przez lotnictwo morskie

Dziesięć lat temu – 30. stycznia 2003 roku odbyły się ostatnie loty samolotów MiG-21 należących do lotnictwa Marynarki Wojennej RP.

Maszyny te używane były wówczas w 1. Puckim Dywizjonie Lotniczym. Od tej pory lotnictwo morskie nie dysponuje już samolotami naddźwiękowymi. MiG-i 21bis pojawiły się w kraju na przełomie lat 70 i 80-tych i trafiły do 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W 1999 roku uczestniczyły one w pierwszych wspólnych manewrach Marynarki Wojennej po wstąpieniu do NATO. Współpracowały one wówczas z Tornadami 2. Skrzydła Lotnictwa Morskiego Niemiec w Eggebek. Ostatni lot na samolotach MiG-21 bis lotnictwa morskiego odbyli kmdr pil. Andrzej Skalski oraz kmdr ppor. pil. Bogusław Głąbski.

Źródło: http://www.bl.mw.mil.pl

Zdjęcia: http://www.bl.mw.mil.pl