Pierwszy W-3WA Sokół VIP dla Sił Powietrznych

W zakładach PZL-Świdnik piloci Sił Powietrznych RP zakończyli obloty pierwszego nowego śmigłowca W-3WA Sokół VIP. Jest to pierwsza z pięciu zamówionych maszyn tego typu. Wszystkie one trafić mają do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego i będą wykorzystywane do transportu ważnych osobistości.

Zakończenie testów „Sokoła” o numerze „1014” oznacza, że wkrótce trafi on do jednostki. Pozostałe cztery śmigłowce będą przekazywane systematycznie co kwartał, by pod koniec 2013 roku wszystkie były już w 1. BLTr.

Względem wcześniejszych maszyn tego typu, W-3WA Sokół VIP charakteryzuje się lepszym wyciszeniem i ułatwionym pilotażem w związku z ograniczeniem drgań oraz drobnymi zmianami w kokpicie. Oczywiście zupełnie inne jest też wyposażenie przestrzeni ładunkowej specjalnie przystosowanej do przewozu VIP-ów. Oblotu dokonali ppłk Andrzej Sitarz z Dowództwa Sił Powietrznych ppłk Stanisław Kondrat z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego oraz inżynier pokładowy kpt. Paweł Pizoń z 43 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.

Zgodnie z procedurami, aby móc wykonywać misje o statusie HEAD piloci muszą wylatać co najmniej 20 godzin w misjach szkoleniowo-sprawdzających.

Źródło: http://sp.mil.pl, ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, ppłk pil. Andrzej Sitarz