Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa w 42. BLSz

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego odbyła się 18 stycznia 2013 roku. Brała w niej udział kadra Bazy, szefowie poszczególnych pionów i dowódcy pododdziałów. Celem spotkania było podsumowanie realizacji zadań w roku 2012 i doprecyzowanie oraz ukierunkowanie poczynań w roku bieżącym.

Odprawę rozpoczął Dowódca 42. BLSz płk pil. dr Adam Ziółkowski który przedstawił porządek spotkania, po czym roczne raporty złożyli poszczególni dowódcy, szefowie i kierownicy Bazy. Następnie Dowódca podsumował meldunki, zwrócił uwagę na zagadnienie utrzymywania odpowiedniego poziomu dyscypliny oraz przedstawił przedsięwzięcia na rok 2013 wiele miejsca poświęcając sierpniowym pokazom AIR SHOW – 2013 których 42. BLSz będzie gospodarzem.

Źródło: http://www.42blotsz.sp.mil.pl, mjr Łukasz Baranowski, Anna Kuna

Zdjęcia: http://www.42blotsz.sp.mil.pl, Henryk Rutkowski