Elbit ma opracować zaawansowany systemy dla aparatów bezzałogowych