Rocznica katastrofy pod Mirosławcem

Dziś mija piąta rocznica katastrofy samolotu CASA-295M nr 019 który rozbił się podczas podchodzenia do lądowania pod Mirosławcem. W tragedii zginęło 20 żołnierzy Sił Powietrznych RP – wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie.

W związku z tym w Mirosławcu odbyły się uroczystości w których wzięły udział rodziny, przyjaciele i znajomi poległych, lotnicy, a także podsekretarz stanu w MON Robert Kupiecki, dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał dywizji Anatol Wojtan, dowódcy jednostek w których służyli tragicznie zmarli oraz przedstawiciele władz lokalnych. W trakcie uroczystości odczytano imiona i nazwiska poległych, po czym Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oddała salwę honorową i ułożyła 20 białych i czerwonych zniczy. Następnie rodziny i obecne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a całość uroczystości zwieńczyła ekumeniczna modlitwa.

Z kolei w Warszawie pod Pomnikiem lotników poległych w wojnie 1939-45 znicz zapalili i złożyli wieniec minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski oraz dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Wiesław Grudziński.

Źródło: http://sp.mil.pl, ppłk Artur Goławski, mjr Jakub Block

Zdjęcia:http://sp.mil.pl, Anna Rudnicka, st. chor. Robert Skowron