41. BLSz przeprowadziła roczną analizę dyscypliny

22 stycznia 2013 roku w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego odbyła się odprawa na której dokonano rocznej analizy dyscypliny. W spotkaniu uczestniczył dowódca 41. BLSz płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski oraz dowódcy poszczególnych grup i sekcji którzy przedstawiali sprawozdania dotyczące stanu dyscypliny w 2012 roku. Raporty podsumował dowódca jednostki, który zwrócił uwagę na najczęstsze przewiny żołnierzy i omówił ich przyczyny, a także wskazał kierunki działań na rok 2013.

Ogólnie stan dyscypliny w 41. BLSz oceniono jako dobry. Za najważniejsze dla jej umacniania uznano przy tym odpowiednie szkolenie kadry, profilaktykę, a także odpowiednią współpracę z żandarmerią i prokuraturą.

Źródło: http://www.41blotsz.wp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.41blotsz.wp.mil.pl