Wydarzyło się dziś – 20 stycznia

20 stycznia 1923 roku na stanowiska szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych został powołany francuski generał François-Léon Lévêque. Lévêque był jednym z organizatorów polskiego lotnictwa. Od 15 lutego 1921 służył we francuskim w lotnictwie, 1 listopada 1921 roku objął stanowisko dowódcy 3. Brygady Lotniczej, gdzie otrzymał licencję obserwatora, a 13 października 1922 roku licencję pilota wojskowego. 22 grudnia 1922 roku został oddelegowany do Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Jako szef departamentu opracował plany rozwoju lotnictwa polskiego, opierając się na francuskim sprzęcie, regulaminach i systemach szkolenia z okresu I wojny światowej.

20 stycznia 1978 roku Wystrzelono radziecki bezzałogowy statek kosmiczny Progress 1. Był to trójmodułowy, bezzałogowy transporter kosmiczny. Jego masa startowa wynosiła 7020-7249 kg, masa ładunku, jaką mógł przetransportować wynosiła około 2500 kg, natomiast objętości ładowni – 6,6 m³.