Odprawa roczna w CSSP

17 stycznia 2013 roku w auli Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna. Uczestniczyła w niej kadra kierownicza Centrum.

Obrady rozpoczął komendant CSSP płk dypl. Dariusz Sienkiewicz który podziękował podwładnym za dokonania w 2012 roku. Po komendancie swoje sprawozdania przedstawili: szefowie wydziałów, pionów, dowódcy dywizjonu zabezpieczenia i komendantów ośrodków. Następnie głos znów zabrał płk dypl. Dariusz Sienkiewicz który podsumował ocenę realizacji zadań w 2012 roku oraz nakreślił założenia działalności na rok 2013.

Ostatnim elementem odprawy rocznej w CSSP było odczytanie rozkazu podsumowującego rok 2012. Zostali w nim wymienieni poszczególni żołnierze i pododdziały które szczególne wyróżniły się w tym czasie.

Tytuł Metodyka Roku otrzymał kpt. Andrzej Czaja;

Instruktora Roku – mł. chor. sztab. Krzysztof Kostyła;

Podoficera Roku – mł. chor. Norbert Górny;

Sportowca Roku – mł. chor. Andrzej Wojciechowski.

We współzawodnictwie sportowym, pierwsze miejsce zajął dywizjon zabezpieczenia; drugie Ośrodek Szkolenia Podstawowego; a trzecie Wydział Dydaktyczny. Ponadto dziewięciu żołnierzy komendant wyróżnił pismem pochwalnym ze zdjęciem na tle Sztandaru Centrum, a zasługi siedmiu żołnierzy wpisano do Kroniki CSSP.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym żołnierzom i pododdziałom, a także życzymy powodzenia i podobnych sukcesów w dalszej służbie.

Źródło: http://www.cs.sp.mil.pl, mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcia: http://www.cs.sp.mil.pl, Tadeusz Wasilewski