Systemy GPS w wersji mini

Celem prac Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i firmy Rockwell Collins jest stworzenie systemów nawigacji GPS, które będzie można montować na aparatach bezzałogowych wielkości kolibrów.

DARPA opracowała Dynamics Enabled Frequency Sources (DEFYS), niewielkie oscylatory elektroniczne, a Rockwell testuje miniaturowe zegary na radiach GPS. Do tej pory nie było jeszcze możliwości wychwycenia i śledzenie sygnału GPS przez oscylatory w mikroskali. By zrozumieć skalę trzeba powiedzieć, że oscylatory DEFYS są 30 razy mniejsze niż te używane obecnie w systemach GPS. Dodatkowo zużywają 320 razy mniej mocy i są 30 razy bardziej stabilne podczas występowania ekstremalnych wibracji. Tak dalece posunięta miniaturyzacja pozwala na wykorzystanie systemów w amunicji precyzyjnej, UAV w skali mikro i innych projektach wymagających miniaturowych podzespołów.

Źródło: Rockwell Collins