Indra kończy opracowywanie lekkiej morskiej maszyny transportowej P2006T MRI