Wydarzyło się dziś – 6 stycznia

6 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy pod dowództwem ppor. Andrzeja Kopy zajęli niemiecką stację lotniczą w Ławicy. Zdobycz z lotniska, a także w pobliskiej Hali Zeppelina umożliwiła stworzenie silnego autonomicznego lotnictwa wielkopolskiego, a także wsparcie polskich sił lotniczych na terenie pozostałych zaborów.

6 stycznia 1926 roku z połączenia firm Deutsche Aero Lloyd i Junkers Luftverkehr powstało przedsiębiorstwo Deutsche Luft Hansa. Był to największy niemiecki przewoźnik pasażerski w okresie międzywojennym. Po wybuchu II wojny światowej Deutsche Luft Hansa znacznie ograniczyła zakres swej działalności do państw sprzymierzonych, neutralnych europejskich lub terytoriów podbitych. Firmę całkowicie zlikwidowano w 1951 roku. Co ciekawe, współczesne linie lotnicze Lufthansa mimo przejęcia części majątku i zbliżonej nazwy nie są w sensie prawnym spadkobiercą Deutsche Luft Hansa.