„To co najciekawsze w Historii” – konferencja w Kielcach