„To co najciekawsze w Historii” – konferencja w Kielcach

Konferencja pt.: „To co najciekawsze w Historii” odbędzie się 18 i 19 marca  2013 rok w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, w sali nr. 2. Początek Konferencji 9.00.

18 marca 2013 r. I dzień Konferencji „To co najciekawsze w Historii”
09.00 Otwarcie
Sekcja I – Starożytność
09.05 Ewelina Ciszek -O helleńskim pojęciu wroga. Amazonki w wyobrażeniu starożytnych Greków ( UJK Kielce)
09.20 Jacek Milewski – Celtowie w Europie Środkowej(Akademia Pułtusk)
09.35 Adam Jarych – Rzymska grabież Epiru w latach 189-167 p.n.e.   (Uniwersytet Łódzki)
09.50 Mateusz Lisak Szamanistyczna koncepcja malowideł naskalnych ( UJK Kielce)

Dyskusja – 20 minut

Sekcja II – Średniowiecze

10.10 mgr Anna Życińska Rytuał chrzcielny dzieci w Polsce średniowiecznej (UJK Kielce)
10.30 mgr Olga Rutkiewicz Septem peccata capitalia w przedstawieniach plastycznych polskiego średniowiecza (UJK Kielce)
10.45 mgr Katarzyna Lipa Krytyka Superstitiones w Traktacie Marcina z Bragi DE CORRECTIONE RUSTICORUM ( UJK Kielce)
11.00 mgr Maciej Kordas – Migracja Chłopówka przedmieścia (Ziemia lubelska XV-XVI wiek). (UMCS)
Dyskusja – 20 minut
Sekcja III Nowożytność
11.20 Kamil Król – Dziesięciny i meszne w dekanacie Nowa Góra w świetle akt wizytacji diecezji krakowskiej w XVI-XVIII w. (WSEiP- Kielce)
11.35 mgr Agnieszka Dziedzic – Poetyckie spotkania z historią w twórczości Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej (UJK w Kielcach Filia Piotrków Trybunalski)
11.50 Andrzej Król Przebieg sejmików przedsejmowych w Rzeczypospolitej obojga narodów W 1. połowie XVII wieku. (Uniwersytet Rzeszowski)
12.05 mgr Anna Bernacka – Kult świętych patronów na wsiach prepozytury kieleckiej w XVII – XVIII wieku (UJK Kielce)
12.20 Szymon Dranikowski – Sobieski wielkim dowódcą był? Bitwa pod Mątwami, wojskowa porażka Jana Sobieskiego (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
12.35 mgr Aleksandra Bujak – Poezja konspiracyjna okresu II wojny światowej na przykładzie „Werbli Wolności” (1942-1944) (Uniwersytet Warszawski)
12.50 mgr Beata Łakomiec Ekonomia sandomierska w XVIII w (UJK Kielce)
13.05 Edyta Godlewska Działalność królowej Ludwiki Marii Gonzagi małżonki Władysława IV i Jana II Kazimierza (Akademia Pułtusk)
13.20 Dyskusja i przerwa w obradach
Sekcja IV – XIX i XX w.
14.20 mgr Natalia Ogan – Legenda i prawda o obronie Okopów św. Trójcy i Żwańca przez konfederatów barskich. Wydarzenia na terenach naddniestrzańskich w 1768 -1769 w relacjach Józefa Witte. (Uniwersytet Opolski)
14.35 mgr Mariusz Zaleśny – Podróże i ich znaczenie dla szlachty epoki nowożytnej na podstawie prac historyków kultury dwudziestolecia międzywojennego (UJK Kielce)
14.50 Krzysztof Żabierek – Czy Powstanie Zabajkalskie było ostatnim etapem Powstania Styczniowego? (UJK Kielce)
15.05 Kamila Kozon – Krótka historia polskiego kolonializmu, czyli Polacy na Madagaskarze (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
15.20 Marta Łukawska – Trudna historia w nowoczesnym muzeum. Exploseum DAG Bromberg (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
15.35 Katarzyna Nowalska Niepodległość i odbudowa państwa polskiego w poglądach Ludwika Waryńskiego (Akademia Pułtusk)
15.50 mgr Tomasz Karbowniczek Działalność Organizacji Bojowo-Spiskowej w Ostrowieckim Rejonie Fabrycznym (marzec 1905 – styczeń 1906 rok) (UJK Kielce)
16.05 Krzysztof Kierski – Kryptonim „Krakowiacy”. Rozpracowanie Olsztyńskiego Inspektoratu WiN. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
16.20 Dawid Gralik – Nowy Orlean 1815. Bitwa, której nie powinno być. (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
16.35 mgr Magdalena Zawadzka – Pierwszomajowy spektakl- święto 1 Maja w PRL (Uniwersytet Opolski)

Dyskusja i zakończenie I dnia obrad
19 marca 2013 r. II dzień Konferencji „To co najciekawsze w Historii” 09.00 Otwarcie
Sekcja IV – XX w.
09.10 Lesław Zbieranek – Bitwa pod Tangą w 1914 roku jako największa kompromitacja British Army w XX wieku. (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
09.25 Michał Jakubik- Polskie koncepcje budowy śródlądowej drogi wodnej Bałtyk a Morze Czarne w okresie dwudziestolecia międzywojennego (Uniwersytet Opolski)
09.40 mgr Wojtek Lorenc – Organizacje Niepodległość „Nie” (UJK Kielce)
10.55 mgr Bartosz Kułan Prawne regulacje pracy i nauki skazanych oraz ich realizacja, na przykładzie wiezienia na Św. Krzyżu w latach 1918-1939 ( UJK Kielce)
11.10 mgr Alicja Malicka – Legenda Józefa Piłsudskiego a pamięć kulturowa w społeczności Końskich w latach 1918- 1939 (UJK Kielce)
11.25 Marcin Czaja- O tendencyjnej ocenie antysemityzmu bohaterów polskiej historii, np. Romana Dmowskiego (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
11.40 Barbara Kasprzyk- Akcja bunkrowa 1948 czyli pomoc mieszkaniowa dla zrujnowanej wsi kieleckiej (UJK Kielce)
11.55 Ewelina Klimczak – „Gwałt na duszy”- co krasnoarmiejcy zobaczyli w Polsce we wrześniu 1939 roku?” (UJK Kielce)
12.10 Jakub Kosiorek – Ogród hetmanowej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach ( Uniwersytet Warszawski)
12.25 Radosław Gil – Repatriacja żołnierzy II Korpusu Polskiego z terenu Włoch i Wielkiej Brytanii do Polski po zakończeniu II wojny światowej…)(UJK Kielce)
12.40 Ilona Religa- Temat do dopisania. (UJK Kielce)
12.55 mgr Aleksandra Bujak – Poezja konspiracyjna okresu II wojny światowej na przykładzie „Werbli Wolności” (1942-1944) (Uniwersytet Warszawski)
13.10 Maria Guzek – Wysiedlenia Polaków z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944: organizacja, sposób przeprowadzania, transport (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
13.25 Beata Żelazny – Stosunek mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej wobec wojny polsko- bolszewickiej (UJK Kielce)
13.40 mgr Piotr Konieczny – Co ciekawego napisał Aleksander Pragłowski na łamach Przeglądu Kawaleryjskiego? (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

13.55 Dyskusja i przerwa w obradach

14.55 mgr Katarzyna Gruszka – Rozbudowa sił Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego, oraz Wietnamskiej Armii Ludowej podczas wojny Wietnamie w latach 1954 – 1968 (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
15.10 mgr Marcin Sroka  – Współpraca międzynarodowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu.( Uniwersytet Opolski)
Dyskusja
15.25 Agnieszka Werens Fotografia jako źródło historyczne. Rozważania na przykładzie dokumentacji wizualnej (UJK Kielce)
15.40 Beata Małek- Roman Florer – zapomniany bohater polskiej niepodległości (Uniwersytet Rzeszowski)
Dyskusja i zakończenie obrad

Studenckie Koło Naukowe GROT działające w Instytucie Historii w Kielcach organizuje co roku konferencje, jedną z nich jest konferencja zatytułowana „To co najciekawsze w Historii”, która ma na  celu  tworzenie płaszczyzny do tworzenia dialogu oraz  różnych spojrzeń na historię. Udział w tej konferencji biorą studenci i doktoranci z różnych uczelni z całej Polski.  Referenci przedstawiają swoje zainteresowania, pasje i  poglądy na niezwykłe tematy historyczne, które w społeczeństwie wywołują skrajne emocje.

Z wyrazami szacunku

SKN GROT

Kontakt: hamazon@o2.pl