Lotnisko Chopina – obniżka opłat lotniskowych

Poniżej komunikat prasowy warszawskiego portu lotniczego:

Inflacja w górę, opłaty w dół – Lotnisko Chopina wprowadza nowe zniżki dla linii lotniczych operujących w Warszawie, sięgające nawet 99 proc. Stawki opłat lotniskowych w warszawskim porcie lotniczym należą obecnie do najniższych w Europie Środkowej.

Lotnisko Chopina obniża opłaty lotniskowe.

Nowy cennik opłat lotniskowych, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, obowiązuje od 15 grudnia. Stawki podstawowe opłat pozostają bez zmian, na poziomie z 2009 r. Wprowadzonych zostało natomiast wiele nowych zniżek od opłat podstawowych, które mają zachęcać przewoźników do uruchamiania nowych tras z/do Warszawy i zwiększania częstotliwości połączeń na trasach istniejących.

Najważniejsze zmiany w nowym cenniku obejmują:

– Podwyższoną wysokość zniżki od opłaty za lądowanie dla nowej trasy europejskiej w pierwszych dwóch latach od otwarcia połączenia na nowej trasie z 75 proc. do 85 proc. w pierwszym i z 50 proc. do 75 proc. w drugim roku;

– Objęcie zniżką pasażera tranzytowego (transfer) wszystkich pasażerów tranzytowych, a nie tylko pasażerów na nowych trasach. Zniżka będzie udzielana jednocześnie ze zniżką dla ruchu krajowego, łącznie obie skumulowane zniżki dla pasażera tranzytowego odlatującego w ruchu krajowym wyniosą tyle, co dla pasażera w ruchu międzynarodowym, tj. 25 proc. w roku 2013 i 50 proc. w latach 2014 i 2015;

– Zwiększenie zniżki z tytułu wzrostu częstotliwości operacji z 25 proc. do 40 proc.;

– Wprowadzenie zniżki z tytułu wzrostu liczby operacji w ruchu „all cargo” w wysokości 25 proc. od opłaty za lądowanie dla dodatkowych operacji;

– Wprowadzenie zniżki z tytułu uruchomienia operacji dla nowej trasy pozaeuropejskiej w ruchu „all cargo” w wysokości 50 proc. w pierwszych dwóch latach i 25 proc. w trzecim roku wykonywania lotów na nowej trasie;

– Wyłączenie z zakresu usług standardowych usługi zabezpieczenia tankowania statku powietrznego i objęcie jej opłatą w wysokości 179 PLN za operację;

– Wprowadzenie opłaty za dodatkową ochronę statku powietrznego w wysokości 200 PLN za godzinę, za każdego wartownika.

W nowym cenniku utrzymane zostały także:

– Zniżka do 99 proc. od opłat za lądowanie w przypadku uruchomienia nowych tras pozaeuropejskich;

– Zniżka 15 proc. od opłaty pasażerskiej w ruchu krajowym;

– Zniżka 50 proc. od opłaty za lądowanie dużych statków powietrznych za każdą tonę powyżej 100 t MTOW.

– Rozumiemy trudną sytuację na rynku przewozów lotniczych i dlatego od czterech lat nie tylko nie podwyższamy naszych stawek opłat lotniskowych, ale stale je obniżamy poprzez rozszerzanie systemu zniżek. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom linii lotniczych i dostajemy sygnały zwrotne, że taka polityka bardzo im odpowiada. Jednym z efektów tej polityki są m.in. nowe dalekodystansowe połączenia uruchamiane przez przewoźników z Bliskiego Wschodu – mówi Piotr Nalej, dyrektor Biura Handlowego Lotniska Chopina.

Źródło: Lotnisko Chopina