Wydarzyło się dziś – 30 grudnia

30 grudnia 1971 roku zmarł w Warszawie Zbigniew Burzyński. Był on jednym z pionierów polskiego sportu balonowego, a także konstruktorem i pilotem. Dwukrotnie zdobył też puchar Gordona Bennetta a także kilka rekordów świata w długości i długotrwałości lotu. Burzyński był też uczestnikiem kampanii polskiej 1939 r. (był dowódcą kompanii balonów obserwacyjnych), w trakcie której trafił do niewoli niemieckiej w której przebywał do kwietnia 1945 r. Swoją działalność w baloniarstwie kontynuował w kraju po wojnie.

30 grudnia 1971 roku zakończył się proces rozformowania 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Uzbrojony w samoloty Lim-2 pułk stacjonował na lotnisku w Łęczycy i wchodził w skład I. Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Ostatnim dowódcą 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego był ppłk pil. Zbigniew Romanowski.