Siły Powietrzne RP wybrały podoficera roku

Wybory na podoficera roku 2012 wygrał chorąży sztabowy Mirosław Pankow służący jako pilot w 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Krakowa. Konkurs zorganizowany przez Siły Powietrzne RP rozstrzygnięty został 14 grudnia 2012 r. a o wyborze zadecydował zespół złożony z pomocników dowódców wszystkich skrzydeł lotniczych, obu brygad i innych jednostek Sił Powietrznych. Szefem komisji był pomocnik dowódcy Sił Powietrznych ds. podoficerów starszy chorąży sztabowy Krzysztof Gadowski, a w samej procedurze wzięło udział 15 podoficerów. Chorąży Pankow  został wcześniej uznany za najlepszego podoficera w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego.

Poniżej zamieszczamy krótką biografię zwycięzcy.

Mirosław Pankow ma 48 lat. W 1986 roku ukończył Szkołę Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Najpierw trafił do 56 Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu na stanowisko pilota klucza rozpoznania. W 1992 roku został przeniesiony do Wrocławia, gdzie był pilotem w 3. eskadrze lotniczej 3. Korpusu Obrony Powietrznej. Po restrukturyzacji korpusu pozostał w 3. eskadrze lotnictwa transportowo-łącznikowego we Wrocławiu. Po rozwiązaniu eskadry został przeniesiony do Krakowa, gdzie zajmuje stanowisko młodszego pilota w 3. Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Podczas 29-letniej służby dał się poznać jako wzorowy żołnierz. Jest wyszkolony jako dowódca załogi  i instruktor na trzech typach śmigłowców: Mi-2, W-3 i Mi-8, we wszystkich warunkach atmosferycznych. Prowadzi działalność profilaktyczną na rzecz bezpiecznego latania i sprawności sprzętu lotniczego. Jest instruktorem CRM i HF certyfikowanym przez ośrodek szkoleniowy firmy Eurolot. W czasie służby przytrafiły mu się dwie niesprawności śmigłowca, zmuszające do lądowania w terenie przygodnym. Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom w obu przypadkach lądował nie uszkadzając sprzętu, za co był wyróżniany przez przełożonych.
Za udział w ratowaniu ludzi i dobytku w czasie powodzi w 1997 roku otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Zasługi za Dzielność. W 2005 roku był pilotem IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, za co otrzymał Gwiazdę Iraku (od Prezydenta RP) oraz Srebrną Odznakę za Udział w Akcjach Bojowych (od Dowódcy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych). W Iraku wykonał 136 lotów bojowych. W 2006 roku wyróżniony został tytułem Pilota Roku, a w 2007 roku Statuetką Ikara. W 2009 roku minister obrony nadał chorążemu Pankowowi tytuł Zasłużony Pilot Wojskowy.

Laureat tegorocznej edycji konkursu na Podoficera Roku SP jest pilotem klasy mistrzowskiej oraz pilotem doświadczalnym III klasy na śmigłowcach Mi-2 i W-3. Wylatał już ponad 2550 godzin. Od najmłodszych lat jest zapalonym modelarzem. Teraz zaś również instruktorem modelarstwa.

Portal infolotnicze.pl również gratuluje Panu Chorążemu Mirosławowi Pankowowi

Źródło: http://sp.mil.pl, Kpt. Włodzimierz Baran

Zdjęcia: archiwum chorążego sztabowego pilota Mirosława Pankowa