Wydarzyło się dziś – 18 grudnia

18 grudnia 1954 roku decyzją szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 21. Pułk Lotnictwa Zwiadowczego został przemianowany na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Pułkiem dowodził w tym czasie mjr pil. Andriej Dubowoj. Nowa nazwa nie utrzymała się zbyt długo, już w 1955 roku jednostkę przemianowano na 21. Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego.

18 grudnia 1970 roku dokonano oficjalnego utworzenia międzynarodowego konsorcjum Airbus Industry. W skład przedsiębiorstwa weszły francuskie France’s Aerospatiale a także niemiecki Deutsche Airbus: Messerschmittwerke, Hamburger Flugzeugbau, VFW GmbH oraz Siebelwerke ATG. Kilka lat później do spółki dołączyło hiszpańskie przedsiębiorstwo Construcciones Aeronauticas SA. Obecnie Airbus posiada swe oddziały w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Chinach, a spółki zależne działają w USA, Japonii, Indiach i Chinach. W sumie Airbus zatrudnia około 57 tys. pracowników.