1. ORel. gości Oficerów Sztabu Generalnego

W zeszłym tygodniu – 11. grudnia 2012 roku 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny był wizytowany przez płk. Krzysztofa Olczaka – Zastępcę Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefa Oddziału Walki Elektronicznej płk. Krzysztofa Prostackiego.

Ze strony 1. ORel. w spotkaniu wzięła udział kadra ośrodka na czele z jego dowódcą – płk. Andrzejem Kozerą. Wizytujący goście zostali zapoznani z charakterystyką pracy żołnierzy z Grójca, ich możliwościami w zakresie zadań bojowych i przygotowywania baz danych.

Źródło: http://www.1orel.sp.mil.pl, ppłk Jacek Klatka

Zdjęcia: http://www.1orel.sp.mil.pl