Oficerowie Wojsk Radiotechnicznych na kursie metodycznym

4 i 5 grudnia 2012 r. dowódcy i szefowie pionów batalionów radiotechnicznych wzięli udział w kursie szkoleniowo-metodycznym pt.: Prowadzenie działalności szkoleniowo-metodycznej w batalionie radiotechnicznym w 2013 roku. Szkolenie odbyło się w Dowództwie 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Zadaniem kursu było ukierunkowanie przygotowań i prowadzenia szkoleń oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w batalionach radiotechnicznych, propagowanie najlepszych rozwiązań metodycznych, ujednolicenie szkolenia i działalności szkoleniowo-metodycznej w 2013 roku oraz wypracowanie wniosków i określenie kierunków działalności szkoleniowej w 2013 roku.

Źródło: http://www.3brt.wp.mil.pl/

Zdjęcia: http://www.3brt.wp.mil.pl/