Oficerowie Wojsk Radiotechnicznych na kursie metodycznym