Dowódcy-Armie-Bitwy: wybrane aspekty historii wojskowości – konferencja we Wrocławiu