A400M zaliczył testy w fazie Function & Reliability (F&R)