Trening Open Skies w Powidzu

W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego odbyło się szkolenie dla nieetatowych inspektorów w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach (TOP). Kurs miał miejsce się w Powidzu w dniach 19-23. listopada 2012 r.

Organizatorami kursu byli ppłk Piotr Cieślik reprezentujący Dowództwo Sił Powietrznych oraz ppłk Jarosław Cięciara z Departamentu Współpracy i Spraw Zagranicznych MON. Celem szkolenia jest pozyskanie kolejnych inspektorów którzy w przyszłości tworzyliby drugi zespół zabezpieczający misje w Polsce.

Uczestnikami szkolenia byli wyznaczeni żołnierze z różnych jednostek Sił Powietrznych. Zapoznali się oni z historią TOP oraz sposobami tworzenia trasy lotu, a także mieli okazję zaznajomić się w wykorzystywanym w fotolaboratorium Open Sky sprzętem.

W szkoleniu uczestniczył też gość z Ukrainy, płk Jurij Andriejenko, który jest odpowiedzialny za wykonywanie Traktatu u naszego wschodniego sąsiada.

Źródło: http://www.33blot.sp.mil.pl

Zdjęcia: chor. Marek Purat