„Listopad” w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych