85 nowych oficerów zasiliło Siły Powietrzne RP!

Z przyjemnością informujemy, że 30 listopada 2012 roku w dęblińskiej „Szkole Orląt” odbyła się 116 promocja oficerska. Podczas uroczystości którą uświetnił Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch oraz Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski promowano 94 podchorążych na pierwszy stopień oficerski.

Szef Sztabu Generalnego dokonał aktu mianowania podchorążych na stopień podporucznika Wojska Polskiego w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Spośród nowo promowanych oficerów 83 ukończyło pięcioletnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a 2 kursy oficerskie. Wszyscy oni niebawem zasilą Siły Powietrzne RP. Ponadto stopień podporucznika uzyskało także 9 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia.

W toku studiów najwyższe lokaty uzyskali:

I lokata – sierż. pchor. Jacek Andrzej Chorzewski – ukończył studia na Wydziale Lotnictwa na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” i specjalności „pilot samolotu transportowego”.

II lokata – sierż. pchor. Barbara Małgorzata Trzybulska – ukończyła studia na Wydziale Lotnictwa na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” i specjalności „pilot samolotu odrzutowego”.

II lokata – sierż. pchor. Mariola Andrasik – ukończyła studia na Wydziale Lotnictwa na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” i specjalności „pilot śmigłowca”.

Wszystkim nowo promowanym podporucznikom portal infolotnicze.pl życzy pomyślności w dalszej karierze wojskowej oraz życiu prywatnym!

Źródło: http://sp.mil.pl

Zdjęcia: mjr Tomasz Ziółkowski, kpt. Grzegorz Grabarczuk