Sprawozdanie z X OKSHW

Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości.

W dniach od 22 do 25 listopada 2012 roku Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego gościł w swoich murach uczestników kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości. W tej odbywającej się corocznie od dziesięciu lat konferencji, biorą udział studenci oraz doktoranci, którzy swoje zainteresowania badawcze kierują ku szeroko rozumianym dziejom oręża. Tegorocznymi organizatorami było Naukowe Koło Historyków UG z Panią Marzeną Ostrowską na czele i Naukowe Koło Doktorantów Historii UG, którego prezesem jest mgr Oskar Myszor.
Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziały Historycznego UG prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk oraz Muzeum II Wojny Światowej i Polskie Towarzystwo Historyczne. Patronatami medialnymi X OKSHW zostały portale Historia.org.pl i Wrota Pomorza.
Ogółem przewidziano 91 wystąpień referentów z 16 krajowych ośrodków naukowych, Niestety nie wszyscy uczestnicy dojechali, stąd rzeczywista liczba wystąpień była mniejsza.
Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym dr hab. Józefa Arno Włodarskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego.
Największa ilość uczestników związana była z uniwersytetami: Warszawskim, Gdańskim oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Całość podzielona została na następujące sekcje:
Miscellanea: 2 referaty,
Muzealnictwo wojskowe: 2 referaty,
Starożytność: 4 referaty,
Średniowiecze: 6 referatów,
Nowożytność: 12 referatów,
II wojna światowa: 9 referatów,
Żołnierze wyklęci: 3 referaty,
Powstanie warszawskie: 3 referaty,
Epoka Wiktoriańska: 2 referaty,
Wojna secesyjna: 4 referaty,
XVIII wiek: 2 referaty,
Polska napoleońska: 3 referaty,
Wojna polsko-bolszewicka: 3 referaty,
Fortyfikacje: 2 referaty,
II Rzeczpospolita: 6 referatów,
Zbrodnie wojenne: 2 referaty,
Wojna obronna: 4 referaty,
Polska Ludowa: 2 referaty,
Zimna wojna: 4 referaty,
Historia najnowsza: 4 referaty,
Wojny morskie: 4 referaty,
Myśl wojskowa: 3 referaty.
Wśród referentów znalazły się osoby związane z portalem infolotnicze.pl. Anna Pastorek wygłosiła referat Holenderskie konwoje i ich ochrona w latach 1652-1654 oraz moderowała II część panelu poświęconemu nowożytności. Mariusz Niestrawski przedstawił referat pod tytułem Konflikty na tle dzielnicowym w lotnictwie II Rzeczpospolitej w okresie walk o granice Polski (1918-1921), zaś Wojciech Sługocki zaprezentował temat Zagraniczna myśl wojskowa w świetle Przeglądu Wojskowego w latach 1924-1935. Dwaj ostatni zostali wybrani do moderowania sekcji poświęconej dziejom II Rzeczpospolitej.
Inne osoby działające w infolotnicze.pl, które wzięły udział w X OKSHW to Szymon Andrzejewski, Szymon Dranikowski, Piotr Konieczny, Juliusz Tomczak, Lesław Zbieranek.
Konferencję zaliczyć można do niezwykle udanej. Poziom referatów oraz przygotowanie uczestników ocenić można bardzo wysoko. Przygotowywana jest elektroniczna publikacja będąca zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Moderatorzy po zakończeniu obrad swoich paneli wybrali najlepsze referaty, a ich autorzy otrzymali nagrody.
Po podsumowaniu wybrano na organizatora Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Konieczny