Kołowanie X-47B po pokładzie lotniskowca jest możliwe