PLL LOT pozyskały finansowanie zakupu samolotów Boeing 787 Dreamliner