Sprawozdanie ze studenckiej konferencji naukowej „Odbudowa państwa polskiego”