ZABIJAJCIE WSZYSTKICH. Einsatzgruppen w latach 1938-1941 – zapowiedź